GATTO LATERALE
GATTO LATERALE

SATIRA POLITICA NERETINA: COCU LENGUALONGA E LO SPECIALE SPENDI A NARDÒ

123

Conversazione tra Cocu Lengualonga e Lelè comunista 80nne.

Mesciu Lelè appostu? Comu sciamu?
Fiacchi figghiu mia…….sciamu fiacchi……qua ci no troanu nu sindicu bbuenu antorna Pippi tocca ndi sucamu.
None Lelè…..mo esse lu nome mo…..
Cocu figghiu mia…..ndaggiu iste battaglie a manu a Berlinguer…..ma qua no si llucesce sienti me……no bbi eranu misu nu beddhru agnone, avvocatu, e appena ha bbistu capudialu e la compagnia sunante si l’è squagghiata…….
Lelè si sicuru? Ca mo sta si cotula Pellegrinu lu giometru……
Addhru orologio a pendulu figghiu mia…..quiddhru amicu di Emilianu gghè……a perdere sciucamu…..
Emilianu li corne sua fascista gghè.
E quindi Lelè piensi ca no mpattanu pi la settanta?
Cocu, Cocu sienti li proverbi di lì ecchi…addò nci so moti iaddhri e capudiali non di face giurnu……
Pensa ca puru Tarricone, ci era ccucchiatu mai, onu misu di parte…..guarda mente bbi.
Poveri a nnui…… spiccia ca non ci vo cu votu.

SPECIALE SPENDI A NARDÒ

 Conversazione tra Ucciuttù e +Iva Zanicchi

Signora +Iva che premi ci sono per Natale se spendi a Nardò?
Ogni 10 euro di spesa in un negozio vicino al Sindaco Mellone hai diritto ad una carta con un codice.
Manda un messaggio al numero del sindaco e la notte di Capodanno verranno sorteggiati 100 fortunati vincitori.
E che si vincerà mai?
Un bellissimo bambolotto
“Oronzino Bello” che se premi il pancino spara una cazzata.

I commenti sono chiusi, ma riferimenti e pingbacks sono aperti.